O podjetju

Glavna dejavnost družinskega podjetja Bemi-g so računovodske storitve in svetovanje. Spodaj si lahko ogledate naša področja dela. Delujemo že od leta 1993.

Računovodske storitve

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov, izpise odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…)
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • razne druge storitve po želji stranke.Stopite v stik z nami

Pišite nam, in nam povejte vaše želje.

Evropski regionalni sklad